Informacje

Final 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Tohoku Rakuten 1 0 4 0 0 0 1 0 1 7 11 1
Chiba Lotte Marines 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 17 0

Batting

Tohoku Rakuten

# Nazwisko AB H RBI BB HP SO
K. Tanaka 5 4 1 0 0 0
T. Imae 3 1 0 0 1 0
T. Miyoshi 0 0 0 0 0 0
A. Yamashita 0 0 1 0 0 0
H. Shimauchi 5 2 3 0 0 0
S. Masuda 4 0 0 0 0 2
G. Akaminai 3 0 0 1 0 1
Z. Wheeler 4 1 1 0 0 0
M. Shima 4 1 1 0 0 0
C. Peguero 3 0 0 0 0 3
T. Okajima 1 0 0 0 0 0
K. Nishimaki 3 2 0 1 0 0
Totals 35 11 7 2 1 6

Chiba Lotte Marines

# Nazwisko AB H RBI BB HP SO
H. Oka 5 2 0 0 1 1
Y. Fujioka 5 2 1 0 0 1
S. Nakamura 3 1 0 2 0 1
S. Inoue 5 2 0 0 0 2
R. Miki 0 0 0 0 0 0
K. Kakunaka 4 1 1 1 0 0
S. Katoh 0 0 0 0 0 0
D. Suzuki 4 3 2 0 0 1
K. Fukuura 3 1 0 0 0 1
S. Nemoto 1 1 2 0 0 0
T. Tamura 5 2 0 0 0 0
T. Hirasawa 2 1 0 1 0 0
I. Kiyota 1 1 1 1 0 0
Totals 38 17 7 5 1 7

Pitching

Tohoku Rakuten

# Nazwisko BF IP H BB SO ER
W. Karashima 0 5,1 7 3 6 0
Sung Chia-Hao 0 1,2 0 0 1 0
K. Morihara 0 0,2 3 1 0 3
Y. Takanashi 0 0,1 1 0 0 0
F. Herrmann (L, 2-2) 0 0,2 5 1 0 2
K. Aoyama 0 0,1 1 0 0 0
Totals 0 9.0 17 5 7 5

Chiba Lotte Marines

# Nazwisko BF IP H BB SO ER
A. Taneichi 0 3.0 8 1 3 5
Y. Karakawa 0 3.0 1 0 2 0
N. Masuda 0 1.0 1 0 1 1
K. Takano (W, 1-0) 0 1.0 0 0 0 0
T. Uchi (S, 18) 0 1.0 1 1 0 1
Totals 0 9.0 11 2 6 7

Ligi