Skład

Guards
R. Abdulbasirov 24 lat 5 5,6
A. Brevnov 30 lat 17 8,5
N. Chikurov 23 lat 0 0,0
V. Kashin 24 lat 5 3,4
V. Lidayev 31 lat 3 6,7
B. Nazmutdinov 22 lat 5 3,0
I. Podobedov 26 lat 5 10,8
I. Rusetskiy 24 lat 11 9,9
I. Samsonov 29 lat 9 16,1
M. Yudov 29 lat 5 2,4
Forwards
A. Karpeko 29 lat 4 16,2
R. Khamitov 34 lat 0 0,0
Centers
E. Karpenko 29 lat 2 9,0
R. Zagretdinov 22 lat 2 3,5

Ligi

Informacje

Adres
Izhevsk
Kraj
Rosja