Skład

Bramkarze
V. Brazhnyk 43 lat 0 0
I. Chupryna 28 lat 3 0
A. Dereviankin 27 lat 3 0
G. Komok 31 lat 2 0
V. Koshovy 37 lat 2 0
B. Panchenko 32 lat 0 0
O. Popov 33 lat 0 0
A. Terekhov 26 lat 3 0
Backs
E. Buinenko 26 lat 2 2
S. Burka 31 lat 0 0
I. Buynenko 26 lat 0 0
M. Byegal 28 lat 0 0
R. Chychykalo 26 lat 0 0
V. Dontsov 23 lat 0 0
R. Honcharov 24 lat 0 0
D. Horiha 21 lat 3 4
M. Karamyshev 31 lat 0 0
E. Klyuyko 26 lat 0 0
H. Kucher 27 lat 0 0
K. Kurylenko 38 lat 0 0
O. Kyrylenko 32 lat 2 4
Y. Mankovsky 37 lat 0 0
S. Onufryienko 33 lat 3 17
V. Ostroushko 32 lat 2 10
O. Poltoratskyi 28 lat 3 4
V. Sadovyi 28 lat 0 0
O. Tilte 23 lat 3 10
M. Tsap 38 lat 0 0
O. Yuzhbabenko 29 lat 1 0
I. Zhuk 28 lat 2 3
S. Zhukov 26 lat 3 7
Wings
Z. Denysov 28 lat 3 15
O. Ganchev 30 lat 0 0
I. Konstantinov 30 lat 0 0
I. Kopishynskyy 27 lat 0 0
A. Kozakevych 26 lat 3 13
E. Kravchenko 22 lat 0 0
M. Krivchikov 31 lat 0 0
O. Kumogorodsky 39 lat 0 0
M. Stetsyura 32 lat 0 0
Line players
I. Burzak 20 lat 2 0
D. Doroshchuk 32 lat 3 0
P. Gurkovsky 33 lat 2 5
O. Pedan 32 lat 0 0
R. Severyn 24 lat 3 0
O. Shevelev 31 lat 3 7
D. Tiutiunnyk 25 lat 2 2
A. Vasyuk 40 lat 0 0
E. Zakharov 31 lat 0 0
Field players
A. Akimenko 24 lat 3 3
I. Kubatko 30 lat 3 4

Ligi

Informacje

Kraj
Ukraina