Skład

# Nazwisko Wiek P
M. Ikramov 35 450 5 5 0 0 25 0 0 0 0 0
S. Karimov 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Nesterov 34 2250 25 25 0 0 5 0 0 1 0 0
N. Rustam 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Abdullaev 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Amonov 20 352 11 3 8 3 14 1 0 1 0 0
S. Fayziev 25 1195 16 13 3 0 16 0 0 1 0 0
F. Ibragimov 21 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
M. Kone 24 1242 17 14 3 1 12 0 0 6 0 0
S. Mukhammadiyev 28 1818 21 21 0 3 2 0 0 1 0 0
S. Mustafayev 26 1271 21 14 7 5 14 1 0 2 0 0
S. Prokhorov 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Rustam 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Shokhrukh 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Tukhtakhujaev 28 1980 22 22 0 0 3 1 0 3 0 0
Y. Vokhidjon 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boburbek Yuldashev 24 242 4 2 2 0 4 0 0 0 0 0
S. Abdullaev 31 1397 22 17 5 12 8 1 0 1 0 0
I. Alibaev 24 1775 22 21 1 8 3 4 0 3 0 0
M. Bikmaev 32 1966 25 22 3 9 4 26 0 6 0 0
B. Davlatov 21 90 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0
T. Kapadze 36 1381 21 15 6 5 8 3 0 4 0 0
G. Krizo 20 37 2 0 2 0 6 0 0 0 0 0
S. Kutybaev 31 254 8 2 6 1 7 1 0 1 0 0
K. Makharadze 30 2398 29 27 2 2 3 1 0 3 0 0
S. Mirzayev 26 2496 30 28 2 6 2 7 0 3 0 0
K. Ruziyev 23 447 12 4 8 2 11 0 0 0 0 0
S. Shaakhmedov 27 676 11 7 4 4 7 4 0 0 0 0
D. Turopov 23 691 15 8 7 6 14 1 0 1 0 0
O. Zoteev 28 2072 25 22 3 1 7 1 0 2 0 0
I. Bikmaykin 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O. Muyiwa 19 189 5 2 3 1 7 1 0 0 0 0
T. Usmanov 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trener

Informacje

Oficjalna strona internetowa

Utworzony
2002
Adres
Mirzo Ulugbek district, TTZ-1, Lokomotiv Stadium
Toshkent (Tashkent)
Kraj
Uzbekistan
Telefon
+998 (71) 286 2412
Fax
+998 (71) 269 1657
E-mail
lokomotiv-uzb@mail.ru