Skład

# Nazwisko Wiek P
M. Ikramov 36 180 2 2 0 0 29 0 0 0 0 0
I. Nesterov 35 2700 30 30 0 0 1 0 0 4 0 0
F. Ibragimov 22 152 4 0 4 0 11 0 0 1 0 0
A. Ismailov 33 1332 15 15 0 1 1 4 0 4 0 0
S. Mukhammadiyev 29 1637 22 20 2 4 6 0 0 1 0 0
N. Pogrebnyak 26 152 2 2 0 2 12 0 0 1 0 0
S. Prokhorov 22 28 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
K. Rustam 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Tukhtakhujaev 29 2567 29 29 0 2 1 0 0 6 1 0
S. Abdullaev 32 1552 22 19 3 10 7 1 0 4 0 0
I. Alibaev 24 2044 25 22 3 1 4 4 0 2 0 1
B. Ergashev 21 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
I. Jelić 28 1518 19 17 2 1 6 1 0 4 0 0
K. Makharadze 31 2511 30 27 3 3 3 1 0 6 0 0
S. Mirzayev 27 2493 30 28 2 6 2 4 0 2 0 0
S. Rashidov 27 1148 23 13 10 14 11 8 0 0 0 0
S. Shaakhmedov 28 2417 29 27 2 3 2 5 0 0 0 0
D. Turopov 24 586 17 5 12 3 14 2 0 4 1 0
O. Zoteev 29 2487 28 28 0 1 2 1 0 6 0 0
T. Abdukholikov 27 1000 17 13 4 12 4 6 0 1 0 0
A. Amonov 21 256 13 2 11 1 25 1 0 0 0 0
M. Bikmaev 32 2499 29 28 1 14 1 14 0 6 0 1
I. Bikmaykin 22 5 1 0 1 0 20 0 0 0 0 0
H. Gafurov 24 1340 29 14 15 10 17 4 0 5 0 0
A. Shogulyamov 24 36 3 0 3 0 5 0 0 0 0 0

Trener

Informacje

Oficjalna strona internetowa

Utworzony
2002
Adres
Mirzo Ulugbek district, TTZ-1, Lokomotiv Stadium
Toshkent (Tashkent)
Kraj
Uzbekistan
Telefon
+998 (71) 286 2412
Fax
+998 (71) 269 1657
E-mail
lokomotiv-uzb@mail.ru