Skład

# Nazwisko Wiek P
M. Ikramov 36 90 1 1 0 0 21 0 0 0 0 0
I. Nesterov 35 1980 22 22 0 0 1 0 0 2 0 0
F. Ibragimov 22 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
A. Ismailov 33 612 7 7 0 1 1 1 0 1 0 0
S. Mukhammadiyev 29 1332 17 15 2 2 6 0 0 1 0 0
N. Pogrebnyak 26 90 1 1 0 1 5 0 0 0 0 0
K. Rustam 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Tukhtakhujaev 28 1847 21 21 0 2 1 0 0 4 1 0
S. Abdullaev 32 1305 18 16 2 7 4 1 0 4 0 0
I. Alibaev 24 1234 16 13 3 1 4 4 0 1 0 1
F. Bekmurodov 23 124 3 1 2 0 8 0 0 0 0 0
B. Ergashev 21 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
I. Jelić 28 1271 16 14 2 0 5 0 0 3 0 0
K. Makharadze 30 1817 21 20 1 2 1 0 0 6 0 0
S. Mirzayev 27 1867 23 21 2 5 2 3 0 2 0 0
S. Rashidov 27 1048 21 12 9 13 10 6 0 0 0 0
S. Shaakhmedov 27 1716 21 19 2 2 2 3 0 0 0 0
D. Turopov 24 293 9 2 7 1 8 2 0 4 1 0
O. Zoteev 29 1857 21 21 0 1 1 0 0 5 0 0
T. Abdukholikov 26 408 8 5 3 5 3 2 0 0 0 0
A. Amonov 20 137 8 1 7 0 17 0 0 0 0 0
M. Bikmaev 32 1908 22 21 1 10 1 9 0 6 0 1
I. Bikmaykin 22 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
H. Gafurov 24 918 21 10 11 8 12 3 0 4 0 0
A. Shogulyamov 24 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Trener

Informacje

Oficjalna strona internetowa

Utworzony
2002
Adres
Mirzo Ulugbek district, TTZ-1, Lokomotiv Stadium
Toshkent (Tashkent)
Kraj
Uzbekistan
Telefon
+998 (71) 286 2412
Fax
+998 (71) 269 1657
E-mail
lokomotiv-uzb@mail.ru