Skład

# Nazwisko Wiek P
M. Ikramov 36 90 1 1 0 0 12 0 0 0 0 0
S. Karimov 21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
I. Nesterov 35 1170 13 13 0 0 1 0 0 1 0 0
F. Ibragimov 22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
S. Mukhammadiyev 29 854 11 9 2 0 4 0 0 1 0 0
S. Mustafayev 27 90 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
K. Rustam 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Tukhtakhujaev 28 1037 12 12 0 2 1 0 0 3 1 0
Boburbek Yuldashev 25 388 9 4 5 0 10 0 0 0 0 0
S. Abdullaev 32 611 10 8 2 5 4 0 0 1 0 0
I. Alibaev 24 809 9 9 0 1 1 3 0 0 0 1
F. Bekmurodov 23 124 3 1 2 0 7 0 0 0 0 0
I. Jelić 28 811 10 9 1 0 4 0 0 3 0 0
S. Karimov 29 63 1 1 0 1 5 0 0 0 0 0
K. Makharadze 30 1052 12 12 0 2 0 0 0 4 0 0
S. Mirzayev 27 1179 14 13 1 3 1 2 0 1 0 0
S. Rashidov 27 661 12 8 4 9 5 3 0 0 0 0
S. Shaakhmedov 27 1048 12 12 0 2 0 2 0 0 0 0
D. Turopov 23 293 9 2 7 1 8 2 0 4 1 0
O. Zoteev 28 1137 13 13 0 1 1 0 0 2 0 0
A. Amonov 20 135 6 1 5 0 8 0 0 0 0 0
M. Bikmaev 32 1083 13 12 1 3 1 5 0 5 0 0
I. Bikmaykin 22 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
Cho Suk-Jae 25 76 2 1 1 1 3 0 0 0 0 0
H. Gafurov 23 760 14 9 5 7 5 2 0 3 0 0
Nivaldo 30 357 7 3 4 2 4 1 0 1 0 1

Trener

Informacje

Oficjalna strona internetowa

Utworzony
2002
Adres
Mirzo Ulugbek district, TTZ-1, Lokomotiv Stadium
Toshkent (Tashkent)
Kraj
Uzbekistan
Telefon
+998 (71) 286 2412
Fax
+998 (71) 269 1657
E-mail
lokomotiv-uzb@mail.ru