Skład

# Nazwisko Wiek P
M. Ikramov 35 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Karimov 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Nesterov 34 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
F. Ibragimov 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Mukhammadiyev 28 123 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0
S. Mustafayev 27 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
K. Rustam 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Tukhtakhujaev 28 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Boburbek Yuldashev 24 101 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
S. Abdullaev 31 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
I. Alibaev 24 90 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
F. Bekmurodov 23 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Jelić 28 90 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
S. Karimov 29 63 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
K. Makharadze 30 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Mirzayev 26 117 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0
S. Rashidov 26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
S. Shaakhmedov 27 79 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
D. Turopov 23 108 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0
O. Zoteev 28 147 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
A. Amonov 20 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Bikmaev 32 104 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0
I. Bikmaykin 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cho Suk-Jae 24 76 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
H. Gafurov 23 161 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0
Nivaldo 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trener

Informacje

Oficjalna strona internetowa

Utworzony
2002
Adres
Mirzo Ulugbek district, TTZ-1, Lokomotiv Stadium
Toshkent (Tashkent)
Kraj
Uzbekistan
Telefon
+998 (71) 286 2412
Fax
+998 (71) 269 1657
E-mail
lokomotiv-uzb@mail.ru