Informacje

PC ASP Korinthos 15 18 17 0
Pannaxiakos AON 25 25 25 3

Ligi