Informacje

PC Australia 25 25 25 3
New Zealand 12 18 18 0

Ligi