Informacje

PC Enisey Krasnoyarsk 20 22 25 23 1
Uralochka NTMK 25 25 10 25 3

Ligi